Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Εγκρίνονται 5 προσλήψεις στο Δήμο Δωδώνης

O δήμος Δωδώνης εγκρίνει τον προγραμματισμό για το έτος 2017, προσλήψεως εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 μηνών, και κάλυψη δαπάνης από...
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους συνολικά 5 ατόμων.