Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

ΕΛΓΑ - Μέχρι τις 30 Ιουνίου παρατάθηκε η προθεσμία την καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς

Ακόμη τρεις μήνες θα έχουν στη διάθεσή τους οι αγρότες προκειμένου να καταβάλουν εμπρόθεσμα στον ΕΛΓΑ την ειδική ασφαλιστική εισφορά για το περασμένο έτος (2016). Όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και τις 30 Ιουνίου και όπως έγινε γνωστό αυτή θα είναι και η...
καταληκτική ημερομηνία για την αποπληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς και δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές πέρυσι θα πρέπει να προχωρήσουν εντός αυτής της προθεσμίας στην εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών του 2016, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν.