Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Πραγματοποιείται το 1ο εργαστήριο-workshop στο πλαίσιο του προγράμματος MOTIVATE MED

Φωτογραφίες-Γιάννης Μάνθος
Αυτή την ώρα,στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κεντρικό Δημαρχείο Ιωαννίνων,πραγματοποιείται το 1ο εργαστήριο-workshop στο πλαίσιο του προγράμματος MOTIVATE MED που συμμετέχει ο Δήμος Ιωαννιτών μέσω του οποίου θα προχωρήσει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστήματος «ευφυούς στάθμευσης» (e-parking) στην...
πόλη των Ιωαννιτών.Στη διάρκεια του workshop θα παρουσιαστεί αναλυτικά το έργο και οι στόχοι του και θα ακολουθήσει ανοιχτός διάλογος.