Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Επιθεωρητή πωλήσεων ζητά να προσλάβει η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ

Η γαλακτοβιομηχανία Κρι-Κρι ζητά να προσλάβει Επιθεωρητή Πωλήσεων με περιοχή ευθύνης την περιοχή των Ιωαννίνων. Ο υποψήφιος θα έχει ως αρμοδιότητες την ανάπτυξη πελατολογίου, τη διαχείριση παροχών και εκπτώσεων, τη διαχείριση και εποπτεία δικτύου διανομής και την εποπτεία αντιπροσώπων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να...
είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικά ή Marketing, να διαθέτει άριστη γνώση Αγγλικών, να έχει εμπειρία σε ανάλογη θέση στο κλάδο των τροφίμων, πολύ καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων OFFICE, ηλικία μέχρι 33 ετών, να είναι κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του. Για τη συγκεκριμένη θέση προσφέρεται από την εταιρεία ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, δυνατότητα εξέλιξης,δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση, σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας. Τα βιογραφικά σημειώματα να σταλούν στην Τ.Θ.75 Σέρρες ή στο FAX 23210-68311, Υπόψιν Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων.