Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-Ενημερωτική ομιλία,για το άγχος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Από τον Πέτρο Σκαπινάκη,αναπληρωτή καθηγητή ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τα ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ επισκέφθηκε ο κ. Πέτρος Σκαπινάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατόπιν πρόσκλησης της Διεύθυνσης του σχολείου.Ο κ. Σκαπινάκης ενημέρωσε τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου για τις αιτίες που προκαλούν άγχος στις εξετάσεις, πρότεινε πρακτικούς τρόπους διαχείρισής του, και τόνισε ότι οι...
εξετάσεις συνδέονται κατά κύριο λόγο με το φόβο της αποτυχίας και τον κίνδυνο της κοινωνικής απόρριψης.Το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του ήταν πως κάθε υποψήφιος πρέπει να «βγάλει» από το μυαλό του τους όρους «επιτυχία» ή «αποτυχία» αλλά να βλέπει τις εξετάσεις ως ένα μέσο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου που δε σχετίζεται ωστόσο και ούτε καθορίζει τους γενικότερους σκοπούς ζωής του κάθε νέου