Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Ασημένια διάκριση για δύο Βιβλιοθήκες στην Ήπειρο

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας είναι οι δύο βιβλιοθήκες της Ηπείρου που διακρίθηκαν στη γενική αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας με αφορμή την "Καλοκαιρινή εκστρατεία 2016". Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας στη γενική αξιολόγηση των βιβλιοθηκών της χώρας κατέκτησε την ασημένια διάκριση και την 5η θέση στη...
συγκεκριμένη κατηγορία καταλαμβάνοντας 15 πόντους. Την ασημένια διάκριση κατέκτησε και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, η οποία με 12,5 πόντους κατετάγη στη 10η θέση της σχετικής κατάταξης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι συγκεκριμένες διακρίσεις επιτεύχθηκαν σε σύνολο 123 βιβλιοθηκών που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Τα κριτήρια βάσει των οποίων κατατάχθηκαν οι βιβλιοθήκες ήταν:
1. Ο αριθμός των εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν
2. Το ποσοστό των εργαστηρίων που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το μόνιμο προσωπικό των βιβλιοθηκών
3. Υλοποίηση των τριών εργαστηρίων (κίνησης, αρχιτεκτονικής, αισθήσεων) που διδάχτηκαν στο σεμινάριο και των τελετών έναρξης και λήξης.
4. Το ποσοστό εξασφάλισης και αγοράς των 105 προτεινόμενων για την Κ.Ε. βιβλίων.
5. Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την υλοποίηση των εργαστηρίων.
6. Συνεργασία με τοπικούς φορείς για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εργαστηρίων, η ύπαρξη εθελοντών
7. Παρουσία στο facebook, και στο τύπο τόσο με κοινοποιήσεις ή αναρτήσεις σχετικά με την καλοκαιρινή εκστρατεία, όσο και συμμετοχή στο διαδικτυακό παιχνίδι «γίνε εξερευνητής του κόσμου».