Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ- Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας

Ο Βασίλης Γιόγιακας ήταν ο Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας "Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και...
πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις".