Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- Θετική γνώμη για το Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας Δήμου Ηγουμενίτσας

Τη θετική της γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία για το Υποέργο "Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Δήμου Ηγουμενίτσας, συνολικού προϋπολογισμού «87,713.14 €, διατυπώνει με έγγραφό της προς τον...
ανωτέρω Δήμο η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.