Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Ο Νικόλαος Βρακότας επανεκλέχτηκε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγορίου

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγορίου, για το δεύτερο μισό της θητείας του, εξέλεξαν τα μέλη του σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος, το μεσημέρι της Κυριακής 5 Μαρτίου, στο Δημαρχείο στους Ασπραγγέλους.Στην ίδια διαδικασία εκλέχτηκαν και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επανεκλέχτηκε ο...
δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, Νικόλαος Βρακότας.
Τη θέση του αντιπροέδρου κατέλαβε από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας και πάλι ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Βλαχιώτης.Γραμματέας επανεκλέχτηκε από την ελάσσονα μειοψηφία (παράταξη Λ. Τσουμάνη) ο Βασίλης Ζαρκάδας.

Οικονομική Επιτροπή
Στην επταμελή Οικονομική Επιτροπή, στην οποία πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Βασίλης Σπύρου, εκλέχτηκαν έξι μέλη.Από την πλειοψηφία, όπως προτάθηκαν, τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι ως τακτικά μέλη, η Αγγελική Ράπτη, ο Σταύρος Τζόκας, ο Μιχάλης Βλάχος και ο Γιάννης Μητσόπουλος.Από τη μείζονα μειοψηφία προτάθηκαν και εκλέχτηκαν δυο τακτικά μέλη, ο επικεφαλής της παράταξης Γαβριήλ Παπαναστασίου και ο Παναγιώτης Ρούσκας.Αναπληρωματικά μέλη από την πλειοψηφία εκλέχτηκαν ο Άγγελος Αρμένης, ο Δημήτρης Εξάρχου και ο Κώστας Παπακώστας, και από την μειοψηφία ο Ηλίας Ράπτης και Χρήστος Βλαχιώτης.