Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

ΗΠΕΙΡΟΣ - Διαβάστε τα ονόματα των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2016-2017, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, 94 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, και ΠΕ19-20, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με...
χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Στην Ήπειρο προσλαμβάνονται τρεις (3) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί από ένας (1) στις Διευθύνσεις Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. Πιο συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται οι:
ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΠΕ03, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ, ΠΕ14.04, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας
ΣΤΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΕ08, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΘεσπρωτίας
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από σήμερα Δευτέρα 6 Μαρτίου έως και την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.