Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Ένα ντοκιμαντέρ για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ολοκληρώθηκαν  οι συνεντεύξεις και η τηλεοπτική κάλυψη στους χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με σκοπό τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ, που θα αναδεικνύει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και τη συνολική ταυτότητα του Ιδρύματος.Το υλικό που παρήχθη, χωρίς κανένα...
απολύτως κόστος για το Πανεπιστήμιό, θα τεθεί και στη διάθεση του Ιδρύματος για αξιοποίησή του.«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέδρους των Τμημάτων, καθώς και το λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος, που συμμετείχε στη διαδικασία αυτή, για την άμεση ανταπόκρισή τους και την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος» ανέφερε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, καθηγητής Γεώργιος Καψάλης.