Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Την Κυριακή η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Κυριακή 05 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα «Αθανάσιος Τσακάλωφ» του Δημαρχείου Ιωαννίνων., προκειμένου να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των...
άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/7.6.2010), εκλογή:
1. Του Πρόεδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων.
2. Των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (τακτικά & αναπληρωματικά).
3. Των Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τακτικά & αναπληρωματικά