Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Δράσεις για την αναβάθμιση και την ασφάλεια του λιμανιού της πόλης, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΠρέβεζαςΔράσεις για την αναβάθμιση, την ασφάλεια και τη διατήρηση του ρόλου του λιμανιού της πόλης, υλοποιήθηκαν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας. Σύμφωνα με τη Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Παρθενία Καζάκου ολοκληρώθηκε και λειτουργεί για πρώτη φορά η...
24ωρη φύλαξη του λιμανιού και της χερσαίας ζώνης από εταιρεία, προσφέροντας την απαραίτητη ασφάλεια στον χώρο.Aκόμη ολοκληρώθηκε η προμήθεια των εγκαταστάσεων και των εργασιών λειτουργίας ,που προβλέπονται από το Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), όπως κάμερες -κατάλληλος φωτισμός -μπάρες κ.λ.π .Επίσης παραδόθηκε ο οικίσκος, ο οποίος κατασκευάσθηκε στο λιμάνι από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο , μετά από αίτημα της Περιφέρειας Ηπείρου ,στον κ.Νικόπουλο Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας .Ο χώρος αυτός , θα λειτουργήσει ως σημείο πρώτης υποδοχής και διάγνωσης ,τυχόν υποψίας μολυσματικών ασθενειών (έμπολα κ.λπ), μελών πληρώματος των εμπορικών πλοίων, ενώ θα ακολουθήσει από την Περιφέρεια , η στελέχωσή του με κατάλληλο προσωπικό.