Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Εφαρμογή για κινητά,πραγματοπιεί περιήγη σε ιστορικά μηνμεία της Θεσπρωτίας

Ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας υλοποίησε έργο με το ακρωνύμιο   "Network creation and promotion of castles – NetCastle "   Στα πλαίσια αυτού του Προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες "έξυπνων συσκευών" (smartphones – tablets) με...
λειτουργικό σύστημα:  iOS 6 ή νεότερο  Android,   Windows mobile,  να "κατεβάσουν" δωρεάν από  το App Store, Google Play και Windows Store αντίστοιχα, την τρισδιάστατη εφαρμογή  “Netcastles”.      Με την εφαρμογή Netcastles αναδεικνύονται σημεία ενδιαφέροντος, προβάλλονται χρήσιμες πληροφορίες και προσφέρεται η δυνατότητα της εικονικής πραγματικό-τητας, της περιήγησης μέσα στο χωροχρόνο με τη χρήση τρισδιάστατων αναπαρα-στάσεων, επιλεγμένων ιστορικών μνημείων, πέντε (5) από τη Θεσπρωτία και πέντε (5) από την Κέρκυρα.