Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Επαναπροσδιορισμός των κλινικών του Νοσοκομείου Πρέβεζας

Στον επαναπροσδιορισμό των κλινικών ανά τμήμα και μονάδα του Παθολογικού και Χειρουργικού τομέα προχώρησε η Διοίκηση του Νοσοκομείου Πρέβεζα. Ο επαναπροσδιορισμός έγινε προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή της ημερήσιας καταγραφής των διαθέσιμων ανεπτυγμένων κλινών στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Φιλόλαος" του ΕΚΕΠΥ. Σύμφωνα με τον επαναπροσδιορισμό λοιπόν στον ..
Α΄Παθολογικό Τομέα με δυναμικότητα 55 κλινών λειτουργεί το Παθολογικό Τμήμα με 34 κλίνες, η Μονάδα Μεσογειακής και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου με 2 κλίνες, το Παιδιατρικό Τμήμα με 7 κλίνες, το Καρδιολογικό με 8 και η Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου με 4 κλίνες.Στον Χειρουργικό τομέα δυναμικότητας 55 κλινών λειτουργεί το Χειρουργικό Τμήμα με 22 κλινες, η Μονάδα Μεταναισθητικής Αυξημένης Φροντίδας με 2 κλίνες, το Ορθοπεδικό με 9, το Ουρολογικό με 9 και το Μαιευτικό Γυναικολογικό Τμήμα με 13 κλίνες.