Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η Εταιρία Κ.Κατσιούλης ΑΕ επιθυμεί να προσλάβει εργαζόμενο στο τμήμα των ανταλλακτικών

Η Εταιρία Κ.Κατσιούλης ΑΕ επιθυμεί να προσλάβει εργαζόμενο στο τμήμα των ανταλλακτικών.

Απαραίτητα προσόντα:
-Ηλικία έως 30 ετών.
-Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στο τμήμα αποθήκης ή...
συνεργείου αυτοκινήτων.

-Απαραίτητες τεχνικές γνώσεις αυτοκινήτου.
Ευχέρεια λόγου και ικανότητα επικοινωνίας.
Γνώση Αγγλικών και Η/Υ(ΜS Office).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν  τα παραπάνω προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους  στο
e-mail:  service@bmw-katsioulis.gr