Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η Εταιρία Πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει Στέλεχος Ανάπτυξης Πωλήσεων

Η Εταιρία Πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει Στέλεχος Ανάπτυξης Πωλήσεων (έδρα Ιωάννινα) - (Κωδ. Θέσης REV70)
Προφίλ εταιρίας:
Η REVOIL είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Εταιρεία Πετρελαιοειδών στην Ελληνική αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει 10% μερίδιο αγοράς με δίκτυο 540 πρατηρίων. Στόχος της Εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και...
σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.
Κύριες Αρμοδιότητες:
Ανάπτυξη πωλήσεων καυσίμων και λιπαντικών σε πρατήρια υγρών καυσίμων
Παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτική υποστήριξη δικτύου πρατηρίων περιοχής
Παρακολούθηση λειτουργίας και εικόνας δικτύου πρατηρίων περιοχής
Επίτευξη εμπορικών συμφωνιών στην περιοχή ευθύνης (Ήπειρος και όμοροι νομοί)
Απαραίτητα προσόντα:
5 έτη και άνω εμπειρία στις πωλήσεις (προϋπηρεσία σε πωλήσεις καυσίμων – λιπαντικών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων
Γνώση Αγγλικών και Η/Υ(ΜS Office)
Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Ελλάδος
Η εταιρία προσφέρει:
Ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης και εκπαίδευσης
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (Μισθός & Bonus)
Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop, κινητό
Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο hr@revoil.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης REV70