Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού,με λαμπτήρες LED

Ο Δήμος Ιωαννιτών συνεχίζει και μέσα στο 2017 να χρηματοδοτεί τα έργα που ξεκίνησε για την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού και την αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού με λαμπτήρες LED, ενισχύοντας με...
450.000 ευρώ τη σχετική πίστωση. Μια παρέμβαση προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων.