Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Μια ακόμα εκδήλωση αλληλεγγύης από την ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ

Η παρουσία σας στηρίζει τις προσπάθειές μας