Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Μηχανικό συντηρητή βάρδιας και ηλεκτρολόγο βάρδιας ζητούν τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

Ο όμιλος Πλαστικά Θράκης αναζητά να προσλάβει έναν Μηχανικό Συντηρητή Βάρδιας και έναν Ηλεκτρολόγο Βάρδιας για την εταιρεία Πλαστικά Θράκης Pack ABEE στα Ιωάννινα. Η πρώτη από τις δύο θέσεις αναφέρεται στον υπεύθυνο συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού και ενδεικτικά περιλαμβάνει τα καθήκοντα:
1) αποκατάσταση δυσλειτουργιών-βλαβών,
2) διενέργεια προληπτικών συντηρήσεων-βελτιώσεων
3) άμεση συνεργασία με τους εργοδηγούς βάρδιας για την εξασφάλιση της ομαλής και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία της παραγωγής
συνεχείς βελτιώσεις στον υπάρχοντα εξοπλισμό. O υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα: α) πτυχίο Τ.Ε.Ι. Μηχανολογίας ή Τεχνικής σχολής σχετικής με το αντικείμενο, β) προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον 2 έτη, γ) εμπειρία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δ) εμπειρία στη συντήρηση και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, ε) δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες, στ) χειρισμό Η/Υ και ζ) γνώση Αγγλικής γλώσσας. Η δεύτερη θέση αναφέρεται στον υπεύθυνο συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, και ενδεικτικά περιλαμβάνει τα καθήκοντα: 1) άμεση αντιμετώπιση ηλεκτρολογικών προβλημάτων στην παραγωγή, 2) ηλεκτρολογική συντήρηση εργοστασίου, 3) άμεση συνεργασία με τους εργοδηγούς βάρδιας για την εξασφάλιση της ομαλής και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία της παραγωγής, 4) συνεχείς βελτιώσεις στον υπάρχοντα εξοπλισμό και 5) εγκαταστάσεις νέου εξοπλισμού. O υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα: α) πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολογίας ή Τεχνικής σχολής σχετικής με το αντικείμενο, β) εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη, γ) γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου, δ) εμπειρία σε εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών μονάδων, ε) γνώσεις βιομηχανικού αυτοματισμού, PLC, Inverter, στ) δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες, ζ) χειρισμός Η/Υ και η) γνώση Αγγλικής γλώσσας. Ο όμιλος προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλ.: 210-98.75.000.