Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

ΖΑΓΟΡΙ- Εξερευνώντας και φωτογραφίζοντας το βάραθρο στο μονοπάτι από το Βραδέτο προς Μπελόη

Το βάραθρο βρίσκεται στο μονοπάτι για τη θέση Μπελόη πάνω από το Βραδέτο. Διανοίγεται σε ασβεστόλιθο, έχει μικρό άνοιγμα εισόδου (0,7x0,9μ) και βάθος 48 μέτρα, τα οποία σπάνε σε πέντε καταβάσεις. Η πρώτη είναι στα 10 μέτρα και καταλήγει σε μικρό κυκλικό θάλαμο, όπου εισχωρεί το φως από την είσοδο. Κατηφορίζοντας τρία μέτρα σε σάρα και περνώντας μία αψίδα υπάρχει αλλαγή, η διατομή αλλάζει και το φως εισχωρεί ελάχιστα πλέον. Ακολουθούν δύο καταβάσεις 5 και 6 μέτρων σε αγωγό 2x4 μέτρα και τέλος υπάρχει μία...
κατάβαση 22μ. Στον πάτο υπάρχει σάρα που οδηγεί σε μικρό θάλαμο λίγο χαμηλότερα. Λίγος διάκοσμος με μερικές κουρτίνες, ενώ παρατηρήθηκε μία νυχτερίδα. Στο σπήλαιο κατέβηκαν μέλη του συλλόγου σπηλαιολογίας Θεσσαλονίκης Πρωτέας.

http://canyoning-caving.blogspot.gr/