Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την Κοινωφελή εργασία στους Δήμους

Για πληροφορίες καλέστε: ΚΔΒΜ 2 Future Voice,στο τηλέφωνο 26510 20777-Για την Αρτα 2681 400037

Aναρτήθηκαν, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους δήμους της χώρας.Ειδικότερα, αναρτήθηκαν ο Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, ο Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων.Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την...
ηλεκτρονική αίτηση και τη μοριοδότησή τους από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησης τους και από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησή τους, και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για τον λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων.
Για πληροφορίες καλέστε: ΚΔΒΜ 2 Future Voice
Τηλέφωνο 26510 20777 Ν. Ζέρβα 42Β Ιωάννινα
και για την Αρτα 2681 400037