Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες Θέσεις Εργασίας στα Ιωάννινα

Η εταιρεία C O D E W I L D, με έδρα τα Ιωάννινα, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και στα πλαίσια της συνεχής ανάπτυξής της αναζητά να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της κατάλληλους συνεργάτες οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη & υποστήριξη εφαρμογών και...
έργων Πληροφορικής.

1. Web/Software Developer (.Net C#)
Περιγραφή Θέσης
Σχεδιασμός και δημιουργία web εφαρμογών, Β2Β applications, sites, networks
Παρακολούθηση, Συντήρηση και Υποστήριξη δικτυακών τόπων.
Ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών στο Internet.
Εργασία μέσα σε ομάδα
Απαραίτητα προσόντα
Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή Πανεπιστημίου του εξωτερικού από τμήμα Πληροφορικής ή αντίστοιχης ειδικότητας
Τουλάχιστον δύο (2) έτη προϋπηρεσίας στον προγραμματισμό σε περιβάλλον Microsoft.Net
Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε S/W Development, Analysis & Design εφαρμογών Λογισμικού
Καλή γνώση σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (Microsoft SQL Server)
Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας
Πολύ καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
Γνώση των τεχνολογιών .Net (WF, WPF, WCF)
Mobile application development/design
Microsoft Certifications
2. Web Developer/Designer (OPEN SOURCE)
Περιγραφή Θέσης
Σχεδιασμός και δημιουργία web sites και Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (eshops).
Παρακολούθηση, Συντήρηση και Υποστήριξη δικτυακών τόπων.
Ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών στο Internet.
Εργασία μέσα σε ομάδα
Απαραίτητα προσόντα
Απόφοιτος/η σπουδών Πληροφορικής
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών.
Βάσεις Δεδομένων (SQL Server, MySQL κλπ).
HTML/CSS, XML, PHP.
CMS όπως Joomla, Wordpress, Drupal, κλπ
Άριστη Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή & προφορική επικοινωνία)
Επιπρόσθετα Προσόντα (προαιρετικά)
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα προσόντα όπως:
Γνώση ASP, .NET, MSSQL
Θα εκτιμηθούν επίσης γνώσεις σε:
Social media
Mobile application development/design
Εμπειρία σε θέματα σχετικά με το e-Commerce.
Σχετικά με τις θέσεις
Για όλα τα βιογραφικά τηρείτε απόλυτη εμπιστευτικότητα
Οι άντρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία.
Οι ενδιαφερόμενοι/-μενες παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους και ενδεικτικό portfolio στο infodesk@codewild.gr
Οι ενδιαφερόμενοι με τα επιτυχόντα βιογραφικά θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.