Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Η εταιρεία ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Μ. ΕΠΕ αντιπρόσωπος της ΦΑΓΕ ΑΕ στο Ν.Ιωαννίνων, επιθυμεί να προσλάβει Οδηγό Πωλητή

Η εταιρεία ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Μ. ΕΠΕ αντιπρόσωπος της ΦΑΓΕ ΑΕ
για τον Ν. Ιωαννίνων επιθυμεί να προσλάβει Οδηγό Πωλητή.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

- X-VAN πώληση.
- Διαχείριση υφιστάμενων πελατών στον...
τομέα ευθύνης του.
- Ανάπτυξη πελατολογίου στον τομέα ευθύνης του.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

- Ηλικία 30 έως 36 ετών περίπου, κατά προτίμηση έγγαμος.
- Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.
- Προϋπηρεσία πωλήσεων στον χώρο μαζικής εστίασης επιθυμητή. 
- Γνώση πελατολογίου περιφέρειας Ηπείρου επιθυμητή.
- Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651057701 & 2651057519.
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων αρ.10.