Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η εταιρεία AUDIT Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., ζητάει δύο (2) άτομα για μόνιμη και πλήρη απασχόληση

Η εταιρεία AUDIT Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. με έδρα τα Ιωάννινα και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, ζητάει δύο (2) άτομα για μόνιμη και πλήρη απασχόληση, για τη στελέχωση δύο (2) θέσεων εργασίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Σύμβουλο Εργατικών – Μισθολογικών θεμάτων και
Σύμβουλο Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Προφίλ Υποψηφίων – Προσόντα:
Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Σχολής – Διοίκησης Επιχειρήσεων
Απαραίτητη 2ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.auditae.gr
Αποστολή βιογραφικών στο  career@auditae.gr  και στο mkaliva@auditcon.gr Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651083180 (Κα Καλύβα)