Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Account Manager ζητά η SingularLogic

Η SingularLogic Όμιλος Λογισμικού και Ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, αναζητά Account Manager στα Ιωάννινα. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τις πωλήσεις καθώς και για τη δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με νέους και υφιστάμενους πελάτες του ιδιωτικού τομέα στην περιοχή της Ηπείρου, προωθώντας τις καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες της...
εταιρείας για τη μεσαία αγορά.
Βασικά καθήκοντα:
Δημιουργία & κλείσιμο ευκαιριών πώλησης σε νέους και υφιστάμενους πελάτες
Διαχείριση υφιστάμενων λογαριασμών και σχέσεων σε επίπεδο επιχειρηματιών
Προετοιμασία εταιρικών παρουσιάσεων & σύνταξη οικονομικών προτάσεων
Ενεργή συμμετοχή στην επίτευξη των οικονομικών στόχων του τμήματος
Δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων με συνεργάτες και μεταπωλητές της εταιρίας καθώς και με εταιρίες επιχειρηματικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
Προσόντα:
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε πωλήσεις (B2B) ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και τεχνολογίας είτε σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις είτε σε δίκτυα συνεργατών-μεταπωλητών
Εμπειρία και γνώση του χώρου της Πληροφορικής και Τεχνολογίας
Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα πωλήσεων στην αγορά πληροφορικής του ιδιωτικού τομέα. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η εμπειρία και ενασχόληση με κάθετες αγορές
Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής κατά προτίμηση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ή/και με εξειδίκευση σε παρεμφερές αντικείμενο θα εκτιμηθεί
Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας και συγκέντρωση στην επίτευξη απαιτητικών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων
Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο και ικανότητες στην παρουσίαση λύσεων
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Ο Όμιλος προσφέρει προοπτικές εξέλιξης, συνεχής εκπαίδευση και εργασία σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον. Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, κάνοντας κλικ ΕΔΩ