Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017 - Τρεις Στρατιωτικές Σχολές σταματούν τη λειτουργία τους και δεν θα δεχθούν υποψηφίους

Αλλαγές στο φετινό μηχανογραφικό

Σταματά η λειτουργία τριών στρατιωτικών σχολών και από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 δεν θα δεχθούν υποψήφιους. Πρόκειται για τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), τη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και τη Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ). Όπως ορίζει το ΦΕΚ134-Α΄ ιδρύεται η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην οποία συγχωνεύονται οι...
προηγούμενες Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με έγγραφο του Τμήματος Εθνικής & Στρατιωτικής Εκπαίδευσης ΓΕΕΘΑ, στη ΣΜΥΑ, θα λειτουργούν τρεις (3) κατευθύνσεις, ως εξής: 1) ΣΜΥΑ / Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης, 2) ΣΜΥΑ / Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης και 3) ΣΜΥΑ / Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης. Στο Μηχανογραφικό Δελτίο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για την εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα συμπεριληφθούν και οι τρεις (3) κατευθύνσεις της ΣΜΥΑ, ώστε οι υποψήφιοι σε αυτή να μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τουλάχιστον σε μια (1) κατεύθυνση της Σχολής. Η ΣΜΥΑ και για τις τρεις (3) κατευθύνσεις θα συμπεριληφθεί στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) σύμφωνα με την αριθμ. Φ.253/6396/Α5/13-1-2017 (ΦΕΚ 151- τ.Β΄-25-1-2017) Υπουργική Απόφαση. Όλες οι υπόλοιπες στρατιωτικές σχολές παραμένουν ως έχουν.