Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-128.660 ευρώ για τη Βιώσιμη Ενέργεια του Δήμου Πρέβεζας

Τη θετική της γνώμη διατυπώνει με έγγραφό της προς το Δήμο Πρέβεζας, η Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου, για τα σχέδια διακήρυξης και τη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία θα...
προκηρυχθεί το υποέργο "Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Δήμου Πρέβεζας", συνολικού προϋπολογισμού «128,660.85 €».