Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο ζητά η NN Hellas

H NN Hellas ζητά να προσλάβει για το υποκατάστημά της στα Γιάννενα Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο. Ως καθήκοντα θα έχει το κτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων με πελάτες, την ανάλυση αναγκών υποψήφιων πελατών και την προσφορά ολοκληρωμένων και πρωτοποριακών ασφαλιστικών υπηρεσιών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ, πολύ καλή χρήση προγραμμάτων Η/Υ, επιθυμητή η προϋπηρεσία σε πελατοκεντρικές θέσεις, διάθεση να...
βοηθά άλλους ανθρώπους, ικανότητα να ακούει ενεργά, προσανατολισμό στο αποτέλεσμα και ικανότητα να προγραμματίζει και να οργανώνει την εργασία του. Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο: cvagent@nnhellas.gr Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλ.: 210 950 6000.