Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:H WIND ζητά υπάλληλο

Αποκλειστικός συνεργάτης της εταιρείας Wind Hellas AEBE επιθυμεί να προσλάβει εξωτερικό πωλητή – πωλήτρια για την περιοχή των Ιωαννίνων με σκοπό να εξυπηρετεί εταιρικούς πελάτες (υφιστάμενους και νέους).
Προσόντα/ προϋπόθεση :
Απόφοιτος  ΙΕΚ ,ΤΕΙ ,ΑΕΙ
Ηλικίας έως 35 ετών
Προϋπηρεσία τουλάχιστον...
2 ετών ως εξωτερικός πωλητής και ειδικότερα σε Β2Β πωλήσεις
Ευχέρεια λόγου και ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης
Γνώση η/υ, επιθυμητή η γνώση ms office
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
Επιθυμητές  συστατικές επιστολές
Προσφέρουμε:
Συνεχή εκπαίδευση σε προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Άριστο περιβάλλον εργασίας.
Μισθός και bonus με κάλυψη μηναίων στόχων πωλήσεων.
Κινητό τηλέφωνο
Εταιρικό αυτοκίνητο
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν  τα παραπάνω προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στην Ελληνική γλώσσα  στο e-mail: napcomb2b@gmail.com.