Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

ΗΠΕΙΡΟΣ - Δείτε την τελική κατάταξη ανά ειρηνοδικείο στο διαγωνισμό των Συμβολαιογράφων

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο τελικός Πίνακας Κατάταξης Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων 2016. Ο διαγωνισμός διεξήχθη σύμφωνα με την Απόφαση με αριθ. 70280/02.08.2012 του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β 2349) όπως τροποποιήθηκε με τη..
με αριθ. 4682/10.02.2016 (Β 332) όμοια απόφαση. Στα Ειρηνοδικεία της Ηπείρου που συμμετείχαν στην προκήρυξη, η κατάταξη έχει ως εξής:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Θέσεις: 4)
1) Παπαγεωργίου Αγγελική του Κων/νου, Συνολικά μόρια: 83,94
2) Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ευθυμίου, Συνολικά μόρια: 78,15
3) Πατσούρα Βασιλική του Κ/νου, Συνολικά μόρια: 71,52
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ (Θέσεις: 3)
1) Σόφη Κασσιανή του Ελευθερίου, Συνολικά μόρια: 93,77
2) Τσιώρη Αγγελική του Παναγιώτη, Συνολικά μόρια: 79,24
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Θέσεις: 3)
1) Ζάχου Κυριακή τουΦωτίου, Συνολικά μόρια: 78,30
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Πάργα -θέσεις: 2)
1) Καλέτση Ειρήνη του Χρήστου, Συνολικά μόρια: 72,25