Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Εταιρεία ζητά Ιατρικό Επισκέπτη

Η εταιρεία "IASIS PHARMA" ζητά Ιατρικό Επισκέπτη για την περιοχή των Ιωαννίνων, προκειμένου να αναπτύξει και να προωθήσει τα φάρμακα και τα καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της εταιρείας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 1) Απαραίτητη προϋπηρεσία, να έχει εργαστεί ως ιατρικός επισκέπτης τουλάχιστον 2 χρόνια, 2) Πτυχίο ΑΕΙ θετικής...
κατεύθυνσης (κατά προτίμηση σε τομείς Βιολογίας ή Χημείας ή Φαρμακευτικής, 3) Άδεια οδήγησης Ε.Ι.Χ. (τουλάχιστον 1 χρόνο), 4) Δυνατότητα ταξιδιών, 5) Γνώση Αγγλικής γλώσσας & Η/Υ (word, excel, power point) και 6) Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επίσης,θα πρέπει να έχει α) Ανεπτυγμένες ικανότητες στην επικοινωνία, β) Δεξιότητα στην καλλιέργεια επαγγελματικών σχέσεων και ομαδικής εργασίας και γ) να είναι άτομο δημιουργικό, υπεύθυνο, με πάθος για δουλειά, αναλυτική σκέψη και προσηλωμένο στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Η εταιρεία προσφέρει: 1) Ευκαιρίες ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης, 2) Συνεχή εκπαίδευση, 3) Εταιρικό αυτοκίνητο, 4) Κινητό τηλέφωνο και 5) Άριστο εργασιακό περιβάλλον. Για πληροφορίες: www.iasispharma.gr για αποστολή βιογραφικών: IASIS PHARMA HELLAS ΑΒΕΕ, Υπόψη: Διευθυντή Προσωπικού (κωδ. θέσης Ι.Ε.Ι), Λεωφόρος Φυλής 137, Τ.Κ 137 51, Καματερό Αττικής.