Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Την απαλλαγή από τα διόδια για τους δασκάλους που κατοικούν στα Ιωάννινα και εργάζονται στη Θεσπρωτία, ζητάει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών

Την απαλλαγή από τα διόδια για τους δασκάλους που κατοικούν στα Ιωάννινα και εργάζονται στη Θεσπρωτία, ζητάει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ιωαννίνων,με επιστολή προς τον  Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη.Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρουν τα εξής:"
Κύριε Υπουργέ,
Στην...
υπ’ αριθμόν Δ17α/178/4/ΦΝ 393/2.10.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα τον “Καθορισμό τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου − Πρεβέζης” προσδιορίζεται στο άρθρο 1 το ειδικό τέλος για ελαφρά οχήματα που διέρχονται από τα διόδια της Εγνατίας Οδού στα 2,40 € και καθορίζονται στο άρθρο 4 τα οχήματα τα οποία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής διοδίων, ως εξής:
“α. Οχήματα ιδιοκτησίας της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», φέροντα ειδικό σήμα.
β. Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
γ. Ασθενοφόρα.
δ. Οχήματα εταιρειών λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητοδρόμου της «Εγνατίας οδού» [...].
ε. Οχήματα Eταιριών Oδικής Βοήθειας, που νομιμοποιούνται [...] να εισέρχονται για σχετικές επεμβάσεις στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού καθώς και στους καθέτους προς αυτόν οδικούς άξονες και φέρουν σχετικό ειδικό σήμα.
στ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Α.) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά [...].

ζ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε αναπήρους πολέμου βαρείας αναπηρίας [...].

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένο περιορισμένο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων όλες οι κατηγορίες οχημάτων, κατόπιν εντολής του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου της εταιρίας προς τον επικεφαλής του αντίστοιχου σταθμού διοδίων, όπου θα εφαρμοστεί το έκτακτο μέτρο”.

Ωστόσο, τόσο στην εν λόγω ΚΥΑ, όπως και σε όλες τις άλλες αποφάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της Εγνατίας οδού, δεν υπάρχει πρόβλεψη για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων όσων διέρχονται συχνά ή/και διαβιούν σε όμορους νομούς. Στο πλαίσιο αυτό, σας ζητάμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής διοδίων των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι κατοικούν στα Ιωάννινα και εργάζονται στα σχολεία της Θεσπρωτίας και καθημερινά περνούν από τα διόδια της Τύριας. Στην εξέταση του αιτήματός μας σας ζητούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας τα εξής:

α. Το ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων δεν επιτρέπει τη χρήση μέσων συγκοινωνίας για τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών.

Β. Καθημερινά διανύουν τη συγκεκριμένη απόσταση 150 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β. Η συνολική επιβάρυνσή τους για την καταβολή τελών διοδίων φτάνει τα 96 € μηνιαίως.

δ. Η απόσταση που οι εν λόγω εκπαιδευτικοί διανύουν καθημερινά, για να πάνε στο σχολείο τους και να επιστρέψουν από αυτό, ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα κατ’ ελάχιστον, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει τα 240 χιλιόμετρα.

ε. Με τις συνεχείς αυξήσεις της τιμής των καυσίμων η πρόσθετη επιβάρυνση για καύσιμα είναι κατ’ ελάχιστον 80 €, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει τα 400 € μηνιαίως!

στ. Την ως άνω περιγραφόμενη κατάσταση επιδεινώνουν σημαντικά οι συνεχείς περικοπές των μισθών των εκπαιδευτικών.

ζ. Το πρόβλημα ενέτεινε ειδικά φέτος η μείωση του αριθμού των αποσπάσεων και μεταθέσεων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των εκπαιδευτικώ,ν οι οποίοι διαμένουν σε διαφορετικό νομό από αυτόν που εργάζονται.

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλούμε:

α. Να απαλλάξετε τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα σχολεία της Θεσπρωτίας και κατοικούν στα Ιωάννινα από την υποχρέωση καταβολής διοδίων στο σταθμό της Τύριας τις καθημερινές ημέρες (Δευτέρα - Παρασκευή) από τις 7:00 έως τις 17:00.

β. Να εξετάσετε το ενδεχόμενο για περαιτέρω διευκολύνσεις, οι οποίες θα συντελέσουν στην επιπλέον μείωση του κόστους μετακίνησής των εκπαιδευτικών. Η αποζημίωση για έξοδα μετακίνησης ή/και η επιβολή ειδικής έκπτωσης στο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για όσους συναδέλφους μας μετακινούνται καθημερινά, θα συνέβαλε αποφασιστικά στον περιορισμό των μισθολογικών τους απωλειών και στη βελτίωση των γενικότερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας τους.