Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Δεν υφίσταται καμία παραχώρηση της Δομής Προστασίας Παιδιού, έναντι κανενός είδους χρηματικού αντιτίμου!

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Ειδησεογραφικές Πύλες Ενημέρωσης της πόλης, καταγγελία του Συλλόγου εργαζομένων στα Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, την οποία φρόντισαν να αναπαράγουν ως δεδομένη και αληθή χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη διερεύνηση όσον αφορά στην ορθότητα των καταγγελιών αυτών. Με αίσθημα ευθύνης απαντάμε ότι δεν υφίσταται καμία παραχώρηση της...
Δομής Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων έναντι κανενός είδους χρηματικού αντιτίμου! Η Διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας προβαίνει όλο αυτό το διάστημα, ως οφείλει, σε επαφή τόσο με την εν λόγω ΜΚΟ όσο και με άλλους φορείς και συλλογικότητες στα πλαίσια της προσπάθειας ανταπόκρισης μας στις κοινωνικές ανάγκες των ημερών, της καλύτερης αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών και της ενίσχυσης των υπαλλήλων του Κέντρου.

Η Πρόεδρος Κατερίνα Μιτοπούλου
 και τα μέλη του Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου