Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ιδρύεται Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο

Αναμένεται καινούρια ρύθμιση από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου προς ψήφιση στη Βουλή η οποία θα επιτρέπει την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένα Η Πολυτεχνική Σχολή θα συγκροτείται από τα ήδη υπάρχοντα τμήματα:
α) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 β) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
 γ) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Πολυτεχνικής Σχολής πραγματοποιείται από τα Τμήματα που τη συγκροτούν.
 Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της ιδρυόμενης Σχολής ολοκληρώνεται μέχρι την 30.6.2017. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των σχετικών οργάνων διοίκησης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. Η ακαδημαϊκή λειτουργία της ιδρυόμενης Σχολής, αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καταργείται , και το Τμήμα Αρxιτεκτόνων Μηχανικών υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή.