Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΗΠΕΙΡΟΣ - Ποιά σχολεία επιλέχτηκαν για την επιμόρφωση και πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης

Mε απόφαση του Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) επιλέχθηκαν τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 210180/Δ2/08-12-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την ένταξη των παρακάτω σχολείων (Πίνακες Α και Β) στη δράση «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και...
πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση». Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων θα συμμετάσχουν σε όλες τις δράσεις που περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση. Τα επιλεγμένα σχολεία στην Ήπειρο είναι πέντε (5), ένα (1) νηπιαγωγείο, δύο (2) δημοτικά σχολεία και δύο (2) γυμνάσια. Αναλυτικά, τα σχολεία που επιλέχτηκαν είναι τα εξής:
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Ζ.Π.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ-ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ. ΣΧ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΟ ΒΟΥΡΓΑΛΕΡΙΟΥ.