Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Συμπληρωματικές εργασίες στο δίκτυο υδροληψιών του ΤΟΕΒ Πόρου Λεκανοπεδίου

Τη δημοπράτηση έργου για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών στο Αρδευτικό Δίκτυο της περιοχής ΤΟΕΒ Πόρου Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, ενέκρινε  η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Αντικείμενο του έργου είναι η τοποθέτηση 70 συμπληρωματικών υδροληψιών (ενός στομίου η κάθε μία) στο...
υφιστάμενο δίκτυο έκτασης 17.000 στρεμμάτων, μειώνοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο και το κόστος εγκατάστασης των εσωτερικών δικτύων άρδευσης που επωμίζονται οι αγρότες- καλλιεργητές. Οι υδροληψίες θα τοποθετηθούν είτε σε υφιστάμενους αγωγούς, είτε σε νέους που τοποθετούνται σε επέκταση ακραίων τμημάτων δικτύων.