Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

«Αρχαιολογία του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Από τις απαρχές ως την ύστερη αρχαιότητα»

Στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων «Διώνη»
Στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων «Διώνη» φιλοξενείται  έως τις 19 Μαρτίου 2017 η περιοδική έκθεση «Αρχαιολογία του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Από τις απαρχές ως την ύστερη αρχαιότητα». Επιπροσθέτως, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Βυζαντινού Μουσείου στο Ίτς Καλέ του Κάστρου Ιωαννίνων λειτουργεί από τις 5 Οκτωβρίου και έως τις 05 Μαρτίου 2017 η έκθεση «Από την Άπειρο χώρα στην Μεγάλη Ήπειρο. Ηπειρώτες ακολουθώντας την...
υπερπόντια μετανάστευση προς τις ΗΠΑ. Τέλος του 19ου αιώνα έως τον Μεσοπόλεμο». Παράλληλα, σημαντικός αριθμός ευρημάτων από την συλλογή της Δωδώνης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων περιλαμβάνεται στην περιοδική έκθεση «Δωδώνη. Το μαντείο των ήχων», που πραγματοποιείται στο Μουσείο Ακρόπολης από τις 20 Ιουνίου 2016 έως και τις 31 Μαρτίου 2017. Προκειμένου να μην αποδυναμωθεί η ενότητα του Ιερού της Δωδώνης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα, που θα διαρκέσει η περιοδική έκθεση, επιλέχτηκαν και τοποθετήθηκαν στην αίθουσα «Σωτήρης Δάκαρης» άλλα ευρήματα από τις ανασκαφές στο Ιερό, προερχόμενα από τις Συλλογές του Μουσείου Ιωαννίνων. Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα Μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.