Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Εταιρεία ζητά Ιατρικό Επισκέπτη

Η γιαννιώτικη εταιρεία "ΒΙΚΟΣ Α.Ε" ζητά δύο (2) άτομα για το Τμήμα Πωλήσεων (Χονδρική/Λιανική) για να καλύψει άμεσα τις ανάγκες της. Οι υποψήφιοι θα έχουν ως αρμοδιότητες τη διαχείριση και ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου στην περιοχή ευθύνης, την επίτευξη στόχων πωλήσεων, την επιθεώρηση σημείων πώλησης, το Merchandising των προϊόντων της εταιρείας, την υλοποίηση και παρακολούθηση ενεργειών προβολής και προώθησης σε συνεργασία με το τμήμα Marketing,την παρακολούθηση και καταγραφή στοιχείων του ανταγωνισμού, την επίβλεψη, αξιοποίηση και προστασία παγίων και την...
αναγνώριση ευκαιριών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τίτλο σπουδών (επιθυμητός), δύο (2) έως (3) χρόνια εργασιακή εμπειρία σε χονδρική και λιανική πώληση, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση Η/Υ και χειρισμού εφαρμογών ΜS OFFICE, κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου, ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων και προσήλωση στο αποτέλεσμα, δεξιότητες προγραμματισμού και οργάνωσης, ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε περιβάλλον πίεσης και ευελιξία-ομαδικό πνεύμα. Η εταιρεία παρέχει σταθερό μισθό, πρόσθετο bonus, εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρικό κινητό, Η/Υ και tablet, συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση, δυνατότητα εξέλιξης και σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον. Για να υποβάλλετε την αίτησή σας, κάντε κλικ ΕΔΩ