Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Εξοπλίζονται τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του ΤΕΙ Ηπείρου και της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας

Από την Περιφέρεια Ηπείρου, διαμέσου κονδυλίων ΕΣΠΑ 

 Η Περιφέρεια Ηπείρου καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στην κατηγορία δυνητικών δικαιούχων, φορέων τριτβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Ηπείρου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΕΙ Ηπείρου, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων, αλλά και τους εδικούς Λογαριασμούς αυτών) να υποβάλουν προτάσεις έργων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο...
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της αναβάθμισης, συμπλήρωσης, επέκτασης και αντικατάστασης του εργαστηριακού εξοπλισμού των Ιδρυμάτων (Σχολών, Τμημάτων, θεσμοθετημένων εργαστηρίων αυτών) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. O εργαστηριακός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ενδεικτικά παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης: α) παροχής εργαστηριακού εξοπλισμού (π.χ. επιστημονικά όργανα, υπολογιστικά συστήματα, εποπτικά μέσα, εργαλεία και μέσα διδασκαλίας, έπιπλα κ.α.), β) εργασιών προσθήκης, μεταβολής που απαιτούνται για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, ώστε να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του. Η περίοδοςυποβολής αιτήσεων είναι από τις 20/1/2017 έως τις 10/3/2017 και ο προϋπολογισμός του Έργου φτάνει τα 4,4 εκ. ευρώ.