Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ανοιχτό αύριο το Πανεπιστήμιο

Αν πάρξει επιδείνωση του καιρού, τότε αύριο το πρωί θα γίνει μια εκτίμηση της κατάστασης

Νωρίς αύριο το πρωί  θα ανακοινωθεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αν θα λειτουργήσει κανονικά τπο ίδρυμα  ή θα κλείσει. Εφόσον κατά τη διάρκεια της  νύχτας υπάρξει επιδείνωση του καιρού, τότε αύριο το πρωί θα...
γίνει μια εκτίμηση της κατάστασης και   θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.