Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η εταιρία ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. ζητά πωλητή

Η εταιρία ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. ζητά πωλητή για την υποστήριξη πελατών στη μαζική εστίαση.
Προσόντα
Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια
Γνώση αντικείμενου μαγειρικής η ...
Ζαχαροπλαστικής(θα θεωρηθεί προσόν)
Γνώση Η/Υ
Δίπλωμα οδήγησης
Ηλικία 25 -35 ετών
Καλή γνώση αγγλικών
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν E-mail:info@papaioannoufood.gr