Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Σήμερα ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ηγουμενίτσας προσκαλεί τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τους προέδρους και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, τους φορείς και τους δημότες της πόλης, στην ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:30’ στην αίθουσα του...
Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας - Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, οδός Σουλίου - αρ. 3 , με μοναδικό Θέμα :«Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής» (σύμφωνα με την αριθμ. 375/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του άρθρου 217 του Δ.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.14 του Ν.3731/2008).