Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Στα Γιάννενα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οιοκονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης

Στα Γιάννενα θα βρεθεί  στις 29 και  30 Ιανουαρίου.ο ΑναπληρωτήςΥπουργός Οιοκονομίας και Ανάπτυξης  Αλέξης Χαρίτσης,ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με...
τοπικούς φορείς και στελέχη τπου ΣΥΡΙΖΑ.