Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Σύσκεψη του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλεξ. Χαρίτση, με Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχες και Δημάρχους στην Περιφέρεια Ηπείρου

Για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες και τους Δημάρχους της Ηπείρου, (παρόντων και βουλευτών της Π.Ε. Ιωαννίνων), είχε σήμερα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης, κατά την οποία έγινε εκτενής συζήτηση για ζητήματα που αφορούν τη νέα προγραμματική περίοδο και τα μεγάλα έργα της περιοχής. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, αφού καλωσόρισε στην Ήπειρο τον Αναπληρωτή Υπουργό, υπενθύμισε την πολύ καλή συνεργασία που είχαν τον...
Αύγουστο του 2015, όταν ο κ. Χαρίτσης ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, για την επιτάχυνση υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013, μεταξύ άλλων, έκανε σύντομο απολογισμό για το προηγούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα και ενημέρωσε για την πορεία του τρέχοντος. Συγκεκριμένα: Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013, είπε ότι το ύψος της χρηματοδότησης του της Ηπείρου ανερχόταν σε 241,5 εκ € και υλοποιήθηκαν έργα στους τομείς: μεταφορών, περιβάλλοντος, αγροτικής ανάπτυξης, αστικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογίας, πολιτισμού, τουρισμού και υγείας-πρόνοιας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου οι Άξονες Προτεραιότητας του «Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013» που διαχειρίζεται η ΕΥΔ Ηπείρου αναμένεται να κλείσουν με 241 έργα συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσια δαπάνης 258,9 εκ €, που αντιστοιχεί σε 107% της εκχωρημένης Δημόσιας Δαπάνης των συγκεκριμένων αξόνων (υπερδέσμευση 7%). Από τα ανωτέρω 241 έργα, τα 4 έργα αποτελούν έργα phasing και έχουν ήδη ενταχθεί στο Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Β’ Φάση τους. Επίσης ένα (1) έργο πρόκειται να δηλωθεί ως ημιτελές, με εκκρεμότητα τη διευθέτηση συστάσεων πρόσφατου ελέγχου της ΕΔΕΛ. Στην παρούσα φάση η ΕΥΔ της Περ. Ηπείρου ολοκληρώνει τη διαδικασία του διαχειριστικού κλεισίματος των έργων αρμοδιότητάς της. Έως τις 26/1/2017 έχουν ολοκληρωθεί διαχειριστικά (στο ΟΠΣ) 190 έργα (περίπου το 80 % του συνόλου). Το κλείσιμο των υπολοίπων έργων βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται εντός του Φεβρουαρίου 2017. Σε ότι αφορά τους εθνικούς πόρους, σημειώνεται ότι σχεδόν το σύνολο των έργων είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015, με αποτέλεσμα οι ανάγκες σε εθνικό ΠΔΕ για τη διετία 2016-2017 να μην ξεπερνούν συνολικά τα 3,3 εκ €. Για την ολοκλήρωση των 4 έργων που εκκρεμούν και την αποπληρωμή απαλλοτριώσεων ενός ακόμη έργου του Ε.Π., οι εθνικοί πόροι που θα απαιτηθούν το 2017 είναι της τάξης του 1 εκ. €. Σημειώνεται επίσης, ότι κατά την περίοδο 2012 έως 2015, η Περιφέρεια Ηπείρου συνέβαλε στην αποφυγή απώλειας Κοινοτικών πόρων από άλλα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 με τη μεταφορά 9 έργων του Ε.Π. Θ-Στ-Η με δαπάνες 27,2 εκ €. Τα έργα αυτά μεταφέρθηκαν στα Ε.Π. Αλιείας, Ε.Π. Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία,