Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - 31 προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού στα δύο (2) Νοσοκομεία

25 θέσεις στο Πανεπιστημιακό - έξι (6) θέσεις στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα

31 συνολικά προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού θα πραγματοποιηθούν το αμέσως προσεχές διάστημαστα δύο (2) Νοσοκομεία των Ιωαννίνων. Ειδικότερα, οι 25 θέσεις αφορούν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και οι έξι (6) θέσεις αφορούν το Νοσοκομείο Χατζηκώστα και ήδη απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας των συγκεκριμένων θέσεων. Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες στα δύο (2) Νοσοκομεία των Ιωαννίνων έχουν ως εξής:
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο:
ΤΕ Μαιών-Μαιευτών: 4 θέσεις
ΤΕ Νοσηλευτικής: 4 θέσεις
ΤΕ Φυσικοθεραπείας: 2 θέσεις
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής: 3 θέσεις
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου: 2 θέσεις
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών: 8 θέσεις
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Νεκροτόμων-Σαβανωτών: 2 θέσεις
Νοσοκομείο Χατζηκώστα:
ΠΕ Φαρμακοποιών: 1 θέση
ΠΕ Φυσικών-Ακτινοφυσικών Ιατρικής: 1 θέση
ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας: 1 θέση
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών: 3 θέσεις.