Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Μέχρι 30 Ιανουαρίου παρατάθηκε η ημερομηνία για τους «Νέους Γεωργούς»

Αλλαγές στις ημερομηνίες για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα «Νέων Γεωργών», επέρχονται με τη νέα τροποποιητική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, με την οποία παρατάθηκαν οι διαδικασίες.Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε χθες η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της...
Περιφέρειας Ηπείρου ισχύουν πλέον τα παρακάτω:
- Ως περίοδος έγκρισης των αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η μετά την 30-01-2017 (παρατάθηκε σε σχέση με την 2η Τροποποίηση όπου ήταν έως και 16-1-2017).
- Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 17-1-2017 έως και τις 30-1-2017 (παρατάθηκε σε σχέση με την 2η Τροποποίηση όπου η περίοδος ήταν από τις 2-1-2017 έως και τις 16-1-2017), οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής».
Τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και τα σχετικά έγγραφα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν ηλεκτρονικά στο http://www.agrotikianaptixi.gr, στο σύνδεσμο http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=e6dc5789517d0ecd.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με:
- Περιφέρεια Ηπείρου: κ. Αλεξίου Θ. (26513-64119), κα Σταυράτη Α. (26513-64479), κα Ροντογιάννη (26513-64235) και κ. Ζαρίδη Α. (26513-64235).
- Π.Ε. Ιωαννίνων: κα Τσιούρη Ι. (26513-64116), κα Αντωνακούδη Ό. (26513-64115), κα Κατωγιάννη Ει. (26513-64116) και κα Φούκη Σ. (26513-64111).
- Π.Ε. Θεσπρωτίας: κ. Μπέσιο Δ. (26653-60158 ή 134), κ. Πανταζή Α. (26653-60158).
- Π.Ε. Άρτας: κα Βάντζου Σ. (26813-64438), κα Τάσιου Θ. (26813-64449), κα Τζίμα Δ. (26813-64436).
- Π.Ε. Πρέβεζας: κα Σταυροπούλου-Ντόβα Θ. (26820-23897), κ. Ντερμάρης B. (26820-23897).