Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Από το διάστημα 2-19 Μαΐου 2017 θα γίνουν οι εγγραφές μαθητών σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Μέσα στο χρονικό διάστημα από 2 έως 19 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές μαθητών σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία για τη νέα σχολική χρονιά 2017-18. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδεία, η οποία στάλθηκε προς όλα τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία της χώρας. Το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Π.Δ. 200/98, άρθρο 7, παρ. 7, για την επανάληψη φοίτησης ισχύουν τα εξής: «Νήπια, τα οποία για...
σοβαρούς οικογενειακούς λόγους καθώς και για λόγους υγείας που πιστοποιούνται με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την Α' τάξη του δημοτικού, παραμένουν για μια ακόμη χρονιά στο νηπιαγωγείο, ύστερα από δήλωση του γονέα. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα έτος γίνεται ακόμη όταν διαπιστώνεται από ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή το σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής ότι το νήπιο παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει τα μαθήματα της Α' τάξης του δημοτικού και εφόσον οι γονείς του το επιθυμούν». Επίσης, το υπουργείο Παιδείας καλεί τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Α. και Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.ΔΥ, όπως προβούν στον απαραίτητο προγραμματισμό των ενεργειών τους, προκειμένου να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας όπου απαιτείται.