Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

ΑΣΦΑΛΙΖΩ Ο.Ε: Τι κάνω σε περίπτωση που εμπλακώ σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα ;

1 στα 5 οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους είναι ανασφάλιστο

Με τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνουμε όλοι δυστυχώς ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων είναι υπερβολικά μεγάλος οπότε και η εμπλοκή τους σε τροχαία ατυχήματα είναι αναπόφευκτη.Το θέμα όμως είναι να είμαστε προετοιμασμένοι και σωστά ενημερωμένοι ώστε να εξασφαλίσουμε την αποζημίωση μας.Τι ακριβώς πρέπει να...
κάνω όμως;
-Κλήση οπωσδήποτε στην ΤΡΟΧΑΙΑ (100) για καταγραφή του συμβάντος, ώστε να υπογράψει ο ανασφάλιστος το δελτίο της τροχαίας.
-Να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση ο υπαίτιος του ανασφάλιστου, ότι αναλαμβάνει ξεκάθαρα την ευθύνη του ατυχήματος.
-Καταγραφή αναλυτικά των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος.
-Κλήση οπωσδήποτε στην ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ της εταιρείας μας, και υπογραφή από τον ανασφάλιστο στο έντυπο της φροντίδας, ότι αποδέχεται την ευθύνη.
-Στην περίπτωση που το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα τότε δίνεται κάλυψη από τη ασφαλιστική εταιρία μέχρι το κεφάλαιο που αναφέρει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην ασφαλιστική εταιρία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπαιτιότητα του ανασφάλιστου οχήματος.
-Αν δεν υπάρχει κάλυψη από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τότε ο παθών απευθύνεται στο Επικουρικό Κεφάλαιο για την αποζημίωση του κάτι που συνήθως είναι χρονοβόρο.
Το γραφείο μας συνεργάζεται μόνο με τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες και στον κλάδο του αυτοκινήτου εξασφαλίζοντας όμως τα πλέον ανταγωνιστικά ασφάλιστρα για εσάς.
Επικοινωνήστε άμεσα για να λάβετε προσφορά για το όχημα σας:
ΑΣΦΑΛΙΖΩ Ο.Ε.

Γερακάρη 1 & Σακελλαρίου (πλησίον πλ. Πάργης)


Τηλ: 2651077888


E-mail: info@asfalizo.eu