Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Το Σάββατο το δείπνο της αγάπης από την ενορία Περιβλέπτου

Για την στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη

Ἀγαπητὴ φίλη καὶ ἐνορίτισσα, Ἀγαπητέ φίλε καὶ ἐνορίτη, Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἑορτὴ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ μας γεμίζει τὶς καρδιές μας ἐφ’ ἑνὸς μὲν μὲ ἀγάπη ἀπέναντι σὲ ὅλους, ἀφ’ ἑτέρου δὲ μὲ τὴν ἀνάγκη κοινωνίας καὶ στήριξης τῶν σὲ χρεία εὑρισκομένων συνανθρώπων μας. Μὲ τὴν δική σας συμμετοχὴ καὶ στήριξη τὸ Δεῖπνο Ἀγάπης, Κοινωνίας καὶ Στήριξης τῆς Ἐνορίας μας ἔγινε πλέον θεσμὸς καὶ πάντοτε σκοπὸ ἔχει τὴν αὔξηση στὴν...
ἀγάπη, τὴν κοινωνία τῶν προσώπων καὶ τὴν στήριξη τῆς ἀνάγκης τοῦ ἀδελφοῦ μας. Φέτος τὸ δεῖπνο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Κέντρο «Cesaria» στὴ Νεοκαισάρεια Ἰωαννίνων, τὸ Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 καὶ ὥρα ἔναρξης 9.00΄ τὸ βράδυ, μὲ νηστίσιμα ἐδέσματα καὶ ζωντανὴ ὀρχήστρα ποικίλης μουσικῆς. Προσκλήσεις μπορεῖτε νὰ προμηθευθεῖτε στὰ γραφεῖα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ἀπὸ τὰ μέλη της Ἐνοριακῆς Μέριμνας. Ἐπίσης προσκλήσεις θὰ διατίθενται καὶ στὸ κέντρο, τὸ Σάββατο τὸ βράδυ, μέχρι καὶ τὴν ἔναρξη τῆς ἐκδήλωσης. Σᾶς περιμένουμε μὲ πολὺ ἀγάπη καὶ εὐχόμαστε ὑγεία, εὐτυχία καὶ ὁ Θεὸς νὰ σκεπάζει καὶ νὰ βοηθᾶ ὅλους πάντοτε.